Produktové novinky z Arnolda
Admin portál
Reporty
Nová funkce
Průzkumy

Přehled o rozeslaných reportech

Milada avatar
Shared by Milada • February 17, 2023

💌 Arnold má pro vás další novinku, která vám zpřehlední rozesílání a správu reportů pro manažery.


Práce s výsledky je klíčová 🔑

Pokud vám skončí průzkum a půjdete rozeslat výsledky manažerům, u každého nově vygenerovaného reportu uvidíte, zda si daný manažer report otevřel či zda report stále čeká na otevření.

Můžete ho manažerům také snadno odeslat znovu jako připomenutí, aby se výsledkům věnovali a pracovali s nimi.

Novou funkcí získáte:

👉 přehled o tom, kteří manažeři pracují s výsledky

👉 možnost znovu odeslat report, který manažer nemůže dohledat (nebo jako připomínku)


Co je dobré vědět?

  1. Tato funkce je zatím k dispozici jen u jednorázových (ne onboardingových) průzkumů
  2. Funkce nebude fungovat zpětně, ale jen u nově ukončených průzkumů
  3. Pokud si otevřete report z admin portálu např. pro kontrolu výsledků před odesláním manažerovi, report uvidíte stále jako neotevřený. Jeho status se změní až v momentě, kdy jej manažer otevře z e-mailu. To bude platit i pro report vygenerovaný pro vás osobně.