Produktové novinky z Arnolda
Témata
Reporty
Nová konverzace

Naplnění v práci - nový průzkum s eNPS skórem

Milada avatar
Shared by Milada • May 14, 2023

📩 V Arnoldových tématech už nyní najdete nový průzkum Naplnění v práci (s eNPS), který nahrazuje původní téma Angažovanost.

Obsahuje otázky, které se dotýkají 5 základních aspektů angažovanosti:

1️⃣ Smysluplnost

2️⃣ Autonomie

3️⃣ Vztahy v práci

4️⃣ Dopad

5️⃣ Růst


eNPS skóre

Poprvé jsme také do průzkumu začlenili otázku na zaměstnanecké NPS skóre (eNPS), která vám rozčlení zaměstnance do kategorií Passives, Detractors a Promoters.

eNPS se pak vypočítá prostým odečtením Detractors od Promoters. S tímto číslem pracují firmy napříč celým světem.

💡 Věděli jste, že zaměstnanecké NPS Google je 35?

Ať se vám průzkum líbí. Nezapomeňte si ho vyzkoušet na sobě :)

Za Arnoldův tým, Milada